mesime24 - Profili
Bronze
177
Pikët

Pyetjet
104

Përgjigjet
40

 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Strategjitë për kontrollimin e rreziqeve

  Pasi të jene ranguar rreziqet, njëra prej pese strategjive për kontrollin e secilit rrezik duhet për zgjidhet:

  • Mbrojtja
  • Transferimi
  • Zvogëlimi
  • Pranimi
  • Terminim (jap fund aktiviteteve biznesorë)
  • 71 shikime
  • 3 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Identifikimi dhe Vlerësimi i Aseteve

  Është Proces përsëritës

  Fillon me identifikimin e aseteve, duke përfshirë të gjitha elementet e sistemit të një organizate si:

  • Njerëzit
  • Të dhënat
  • Software
  • Hardware
  • Networking

  Asetet pastaj janë klasifikuar dhe kategorizuar

  • 71 shikime
  • 3 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Identifikimi i Rrezikut

  Asetet  e organizatës janë objektiva te kërcënimeve te ndryshme

  Procesi i menaxhimit te rrezikut përfshin identifikimin e aseteve te organizatës si dhe identifikimin kërcënimeve/dorësit (theats/vulnerabilities)

  Procesi i identifikimit te rrezikut fillon me identifikimin e aseteve te organizatës dhe caktimin e vlerave për secilin aset.

  • 71 shikime
  • 3 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Përfitimet nga përdorimit i kriptografis

  Komunikim dhe transmetim te sigurt te informata duke ofruar:

  • Confidentiality (privacy)–fshehtësia
  • Integrity – integritet, çdo ndërrim detektohet
  • Authentication –verifikimi i partnerëve para procesit të komunikimit
  • Non-repudiation–jo mohueshmëria
  • 71 shikime
  • 2 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.
  • Kriptologjia (Cryptology)

  kryptos=secret + logos=(word, language, meaning, science)

  • Kriptoanaliza (Cryptanalysis)

  –Studimi i teknikave për deshifrimin e informatave të shifruara.

  • Cryptology = Cryptography + Cryptanalysis
  • 71 shikime
  • 2 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Llojet e Firewall Filtrues (Filtering Firewalls)

  • Packet-filtering firewall— është një ruter qe ka aftësi ta filtroj një pjese te përmbajtjes se paketave (Layer 3 ndonjehere Layer 4)
  • Stateful firewall— mban gjurme te gjendjes se një lidhje: qofte nëse lidhja është iniciuar, te dhënat janë transferuar, ose lidhja është përfunduar.
  • Application gateway firewall (proxy firewall) — Filtron informata ne Layers 3, 4, 5, dhe 7. Filtrimin dhe kontrolli është bere ne softuer
  • Address-translation firewall— zgjeron numrin e IP adresave në dispozicion dhe fsheh projektimit e rrjetit adresuar.
  • 51 shikime
  • 3 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Klasat e Firewall-ave

  Te gjithë firewallat ndahen e tri klasa:

  • Appliance-based firewalls
  • Server-based firewalls
  • Integrated firewalls
  • 51 shikime
  • 3 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 29, 2017 në Siguri.

  Pse t’i përdorim firewall-at?

  • Shumica e kompjuterëve kanë vrimat te sigurisë (security holes) Software kanë “Security bugs”
  • Firewall parandalon expozimin e hostave dhe aplikacioneve te përdoruesit e pabesuar
  • Firewall parandalon te dhënat te rrezikshme te dërgohen te serverët dhe klientët
  • Firewall lejojnë me pak softuerë te veprojnë, me me shume monitorim
  • Firewall filtron komunikimin e pasigurt nga jashtë.
  • Parandalon sulmet nga rrjetat e pabesuara.
  • 51 shikime
  • 3 përgjigje
  • 0 vota
 • Vlerësimi i “Vulnerabilty”

  • Është e rëndësishme që ekspertet e sigurisë ta kuptojnë rendësin e vlerësimi te vulnerability
  • Vlerësimi i vulnerability është një “snapshot” e gjendjes aktuale te sigurisë
  • Çfarë janë dobësitë aktuale te sigurisë?
  • Vulnerability scanners janë vegla ne dispozicion ne internet pa pagëse dhe si produkte komerciale
  • 81 shikime
  • 1 përgjigje
  • 0 vota
 • Bronze Pytur në May 20, 2017 në Modë.

  Pershendetje Cani,

  Kontaktoni me kompanin Creative Design, keta ofrojne qendisje ne duks apo maica.

  KLM

  • 34 shikime
  • 2 përgjigje
  • 0 vota