Nivelet

Sistemi i pikëve

Fitoni repotacion për çdo vlersim të postimit që bëni

 • +2
  bëni pyetje
 • +5
  pyetja vlersohet
 • +10
  përgjigja vlersohet
 • +15
  përgjigja pranohet

Sistem i niveleve

Fitoni repotacion për çdo vlersim të postimit që bëni

Platinum
40000
pikë nevoiten
Ju mund:

Të ndryshoni pyetjen e të tjerëve

Nënvlersoni (kosto2 pikë në pyetje & përgjigje)

Të ndryshoni përgjigjen e të tjerëve

Vlersoni

Të komentoni

Gold
500
pikë nevoiten
Ju mund:

Të ndryshoni pyetjen e të tjerëve

Nënvlersoni (kosto2 pikë në pyetje & përgjigje)

Të ndryshoni përgjigjen e të tjerëve

Vlersoni

Të komentoni

Silver
200
pikë nevoiten
Ju mund:

Të ndryshoni pyetjen e të tjerëve

Nënvlersoni (kosto2 pikë në pyetje & përgjigje)

Të ndryshoni përgjigjen e të tjerëve

Vlersoni

Të komentoni

Bronze
100
pikë nevoiten
Ju mund:

Të ndryshoni pyetjen e të tjerëve

Nënvlersoni (kosto2 pikë në pyetje & përgjigje)

Të ndryshoni përgjigjen e të tjerëve

Vlersoni

Të komentoni

Initiate
10
pikë nevoiten
Ju mund:

Të ndryshoni pyetjen e të tjerëve

Nënvlersoni (kosto2 pikë në pyetje & përgjigje)

Të ndryshoni përgjigjen e të tjerëve

Vlersoni

Të komentoni