Cka eshte kriptografia

Kriptografia (Cryptographyrrjedh prej fjalës Greke -Kryptós- që do te thotë fshehje, sekret

Kriptografia është studimi dhe implementimi i teknikave për sigurimin e informatave

Silver Pytur në May 29, 2017 në Siguri.
Komentoni
2 Përgjigje
  • Kriptologjia (Cryptology)

kryptos=secret + logos=(word, language, meaning, science)

  • Kriptoanaliza (Cryptanalysis)

–Studimi i teknikave për deshifrimin e informatave të shifruara.

  • Cryptology = Cryptography + Cryptanalysis
Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Përfitimet nga përdorimit i kriptografis

Komunikim dhe transmetim te sigurt te informata duke ofruar:

  • Confidentiality (privacy)–fshehtësia
  • Integrity – integritet, çdo ndërrim detektohet
  • Authentication –verifikimi i partnerëve para procesit të komunikimit
  • Non-repudiation–jo mohueshmëria
Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.