Çka është një Firewall

Pajisja më e njohur e sigurisë është firewall

Firewall është një sistem ose grup sistemeve qe zbaton politikat e kontrollit te qasjes (access control policy ) ne mes dy e me tepër rrjetave

Limiton komunikimin me boten e jashtëm te pabesueshëm (untrusted)

Silver Pytur në May 29, 2017 në Siguri.
Komentoni
3 Përgjigje

Pse t’i përdorim firewall-at?

 • Shumica e kompjuterëve kanë vrimat te sigurisë (security holes) Software kanë “Security bugs”
 • Firewall parandalon expozimin e hostave dhe aplikacioneve te përdoruesit e pabesuar
 • Firewall parandalon te dhënat te rrezikshme te dërgohen te serverët dhe klientët
 • Firewall lejojnë me pak softuerë te veprojnë, me me shume monitorim
 • Firewall filtron komunikimin e pasigurt nga jashtë.
 • Parandalon sulmet nga rrjetat e pabesuara.
Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Klasat e Firewall-ave

Te gjithë firewallat ndahen e tri klasa:

 • Appliance-based firewalls
 • Server-based firewalls
 • Integrated firewalls
Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Llojet e Firewall Filtrues (Filtering Firewalls)

 • Packet-filtering firewall— është një ruter qe ka aftësi ta filtroj një pjese te përmbajtjes se paketave (Layer 3 ndonjehere Layer 4)
 • Stateful firewall— mban gjurme te gjendjes se një lidhje: qofte nëse lidhja është iniciuar, te dhënat janë transferuar, ose lidhja është përfunduar.
 • Application gateway firewall (proxy firewall) — Filtron informata ne Layers 3, 4, 5, dhe 7. Filtrimin dhe kontrolli është bere ne softuer
 • Address-translation firewall— zgjeron numrin e IP adresave në dispozicion dhe fsheh projektimit e rrjetit adresuar.
Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.