Kombinimet më të mira për autentikimit

  • Phone based banking: PIN ose voice
  • Computer access: password ose token
  • Computer access: finger ose face
  • High security buildings: iris
  • Parking lot access: wireless token
Silver Pytur në May 29, 2017 në Siguri.
Komentoni
0 Përgjigje

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.