Menaxhimi i rrezikut (Risk Managment)

Menaxhimi i rrezikut: procesi i identifikimit dhe kontrollimit të rreziqeve me të cilat organizata ballafaqohet.

 • Identifikimi i rrezikut: Procesi i kontrollimit dhe dokumentimit të gjendjes se sigurisë te teknologjisë informative të një organizate si dhe rreziqet me të cilat kjo ballafaqohet
 • Kontrollimi i rrezikut: Procesi i aplikimit të kontrolleve për të zvogëluar rreziqet ndaj dhënave dhe sistemeve informative
Silver Pytur në May 29, 2017 në Siguri.
Komentoni
3 Përgjigje

Identifikimi i Rrezikut

Asetet  e organizatës janë objektiva te kërcënimeve te ndryshme

Procesi i menaxhimit te rrezikut përfshin identifikimin e aseteve te organizatës si dhe identifikimin kërcënimeve/dorësit (theats/vulnerabilities)

Procesi i identifikimit te rrezikut fillon me identifikimin e aseteve te organizatës dhe caktimin e vlerave për secilin aset.

Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Identifikimi dhe Vlerësimi i Aseteve

Është Proces përsëritës

Fillon me identifikimin e aseteve, duke përfshirë të gjitha elementet e sistemit të një organizate si:

 • Njerëzit
 • Të dhënat
 • Software
 • Hardware
 • Networking

Asetet pastaj janë klasifikuar dhe kategorizuar

Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Strategjitë për kontrollimin e rreziqeve

Pasi të jene ranguar rreziqet, njëra prej pese strategjive për kontrollin e secilit rrezik duhet për zgjidhet:

 • Mbrojtja
 • Transferimi
 • Zvogëlimi
 • Pranimi
 • Terminim (jap fund aktiviteteve biznesorë)
Silver Përgjigjur në May 29, 2017.
Komentoni

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.