Pyetje dhe Pergjigje nga Mikroekonomia

Pershendetje

A ka dikush ndonje pyetje dhe pergjigje t’gatshme nga landa e Mirkoekonomis ?

Default Pytur në September 3, 2017 në Literaturë.
Komentoni
1 Përgjigje

Keto i ke disa pytje qe i pata pergatit per veti nashta te hin npune

 

 1. Faktoret e prodhimit jane: Tola, Puna, Kapitali, Teknologjia dhe aftesit sipermarrese
 2. Tri pyetjet themelore te nje ekonomie jane:
  – Cfare te prodhohet
  – Si te prodhohet
  – Per ke te prodhohet
 3. Ne Ekuiliber Sasia e kerkuar eshte e barabarte me sasin e ofruar
 4. Ne Disekuiliber Sasai e ofruar nuk eshe e barabart me sasin e kerkuark
 5. Nese koeficienti i elasticitetit eshte me i madhe se 1 (ne vlere absolute) ateher kerkesa eshte: Elastike (Me i madhe se 1 elastike, me i vogel se 1 joelastike, kur eshte e barabart Unitare)
 6. Zgjedhja e konsumatorit percaktohet nga: Kostoja Margjinale (MC)
 7. Perparsit e korporatave jane: Hyjne ne treg me lehet, kan me shume se dy udheheqes, ne qoftese njeri largohet biznesi nuk shuhet, kapitali eshte i ndare ne perqindje ne mes te aksioneve, mund te marrin kredi me lehet etj.
 8. Sipas pronesis, Firmat ndahen: Individuale, Ortakeri & Korporata
 9. Disavantazhet e firmave individuale jane: Kapitali i perket vetem nje personi, me veshtir te hy ne treg, mundesi me te vogla per te marr kredi, kur firma te falimenton pronari do ta humb edhe kapitalin.
 10. Shpenzimet te cilat nuk ndryshojne me ndryshimin e faktoreve te prodhimit jane; Kosto Fikse
 11. Situata ne te cilen gjendet vetem nje shites ne treg njohet si: Monopol
 12. Oligopoli: Nje numer i vogel i firmave ne treg
 13. Monopoli: Nje shites i vetem
 14. Konkurrenc e plote nje numer i madh i firmave ne treg
 15. Tiparet e ologopolit: Egzistenca e nje numrit te vogel te firmave, standartizimi ose diferencimi i produkteve, nga varsia e kontrollit te cmimeve, konkurrenca nepermjet rekalave dhe cilsis, hyrja ma e veshir ne treg.
 16. Nese humbja qe peson firma ne rastin e vazhdimit te prodhimit eshte me e vogel se kostoja fikse ateher per firmen eshte me mire te: vazhdoj prodhimit
 17. Efiqenca ekonomike sipas V. Paretos – Perfaqeson ata situat kur prodhimi i nje malli te dhene nuk mund te rritet pa e ulur prodhimin e nje malli tjeter dhe kur konsumi i nje konsumatori nuk mund te rritet pa paksuar konsumin e nje tjetri.
 18. Ne konkurencen e plote, kurba e kerkeses eshte Elastike
 19. Nese nje musafir i juaji thot se “po ngopet nga supa juaj“ dhe se “sa me shume pi supe, me pak kerkon“ , ju to te konkludoni se dobia margjinale nga pirja e supes eshte: Ne renje
 20. Mikroeknomia mirret me studimin e sjelljes se agjendeve konomike
 21. Ndryshim te ofertes do te kete, nese ndyshojn Cmimet e imputeve (faktoreve te prodhimit)
 22. Ne qofte se dy mallra jane zevendsues, ngritja e cmimit te njerit mall do te shkaktoje: rritje te kerkeses per mallin tjeter
 23. Nese kerkesa zvoglohet, kurse oferta mbeta e pa ndryshueshme, ateher cmimi ekuiliber: do te bie
 24. Se cfare te prodhohet ne ekonomin e tregut vendosin: Konsumatoret
 25. Nese rritet kerkesa, kurse oferta mbetet e pandryshueshme: rritet cmimi ekuilibrues ndersa zvoglohet sasia ekuilibruese.
 26. Tri format e financimit te jashtem te firmave
  Marrja e krdive Bankare: Sepse marrin para, rritet kapitali, mund te avancojne teknologjine.
  – Shitja e Oblogacioneve: Obligacioni eshte nje leter me vlere qe i sjell mbajtesit te tij te ardhura te perditshme ne baze te perqindjes fikse te
  – Emitimi i aksioneve: Egzostojne tri lloje te aksioneve:
  1. Aksione te zakonsheme – I jem te drejte mbajtesit te tije te jete bashpronar i korporates.
  2. Aksione te preferuara – Jane te ngjajshme me shume me oblogacionet se askionet e zakonshme
  3.Aksione te konvertueshme – Norma e interesit eshte fikse.
Default Përgjigjur në September 3, 2017.
Komentoni

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.