Sjellje konsumatore – Pytje pergjegje

1 – Ҫfarё ёshtё kultura?

Kultura i referohat njё tёrёsie vlerash, idesh, objektesh arti dhe simbolesh tё tjera me idenё qё tё ndihmojё individёt tё komunikojnё, interpretojnё dhe vlerёsojnё tё tjerёt.

– Karakteristika mё tё rendёsishme tё njё kulture janё:

 • Komunikimi dhe gjuha
 • Veshja dhe paraqitja
 • Ushqimi dhe zakonet e tё ushqyerit (mengjes, dreke, darke?)
 • Marrёdhenjet ( familja, organizata, etj)
 • Vlerat dhe normat
 • Bindjet dhe qendrimet
 • Aftёsitё mendore dhe tё mёsuarit
 • Zakonet nё punё dhe praktikat

2 – Pse janё tё rendёsishme kёto karakteristika pёr marketerёt?

Marketerёt i pёrdorin karakteristikat kulturore nё strategjinё e segmentimit global

psh. McDonald’s studijoj ushqimin dhe zakonet e tё ushqyerit dhe erdh nё pёrfundim se duhet shtuar disa ushqime pёr shkak tё preferencave lokale si: nё Japoni shtuan orizin (prodhimin kryesor vendas), nё Holandё oroi bustina majoneze nё vend tё keqapit pёr patatet e skuqura,nё Indi nё vend tё mishit tё lopёs ofroi burger me mish qengji, koncar ne Kinё etj.

3 – Vlerat dhe normat pёrfaqёsojnё bindjet e grupeve tё ndryshme brenda njё shoqёrie.

4 – Makrokultura ka tё bёjё me vlerat dhe simbolet qё pёrdoren nga e gjithё shoqёria ose nga shumoica e qytetarёve tё saj.

5 – Mikrokultura (subkultura), ka tё bёjё me vlerat dhe simbolet e njё grupi ose segmenti tё kufizuar konsumatorёsh, tё pёrcaktuar nga disa variabla si mosha, feja, klasa sociale, etj.

6 – Analistёt i kanё parasysh 6 variabla tё pёrdorshme nё kuptimin e klasёs sociale:

 1. Okupimi (profesioni/menaxherё?nёnpunёs?njё koleksionist mbeturinash (page te larte)/njё asistent i historisё(profesori titull i klasёs sё lartё sociale)
 2. Ndёrveprimi (njerёzit ndihen mё komod kur janё tё rrethuar me pёrsona tё tё njejtit nivel dhe vlera).
 3. 3. Asocimi (ka tё bjёjё me marrёdhenjet e pёrditshme, me njёrёz qё pёlqejnё tё bёjnё gjёra nё mёnyra tё njejta me tё cilat ata ndihen rehat(shumica e martesave brenda klasave sociale tё njejta)
 4. 4. Pёrformanca pёrsonale (reputacioni, lloji i punes)
 5. Zotёrimi (mёnyra e blerjes ёshtё karakteristikё e zotёrimit, mundёsia e tyre pёr tё paguar gjera luksi)
 6. 6. Orientimi i vlerave (vlerat tregojnё se cilёs klasё i pёrket/shpreja e artit, shkencёs, fesё, mёnyra e tё ushqyerit, etj)

7 – Grupi i referimit ka tё bёjё me njё grup tё caktuar i cili ka ndikim gjatё blerjes pёr konsumatorёt dhe mund tё jetё stimulues ose jo.

8 – Grupi i referimit ёshtё njё ndёr  faktorёt mё tё rendёsishёm ndikues tё mjedisit tё jashtёm mbi sjelljen blerёse.

9 – Ndikimi qё grupi i referimit luan nё sjelljen blerёse varet prej tre faktorёve:

a). Qendimi personal kundrejt grupit

b). Lloji i grupit

c). Lloji i produktit

10 – Sjellja e individit mё tepёr ndikohet prej grupit kur:

 1. Ai shihet si njё burim i besueshёm informacioni rreth produktit.
 2. Janё me vend pikёpamjet dhe reagimet e anёtarёve tё grupit.
 3. Paraqet shkallё tё lartё tё homogjenitetit tё anёtarёve nё lidhje me vlerat dhe normat.

11 – Llojet e grupeve tё referimit:

Grup anёtarёsimi,( Karakteristikё e kёtij grupi ёshtё se marketingu bёnё promovimё nё formё tё ftesёs, dmth, me ju bashkangjitё grupi si psh.

“Miliona njerёz pёrdorin “VISA”-Po ju?”)

ku blerёsi realisht I pёrket duke adaptuar natyrshёm dhe stilin e jetesёs, pёrkatёse, psh. Njё studente e cila natyrshёm preferon tё vishet sipas asaj se cka ёshtё tipike pёr brezin/gjeneraten e shoqёrise sё saj dhe qё natyrshёm pyet shoqen se c’fustan tё veshё nё mbrёmje, c’kёpucё tё mbathe, etj, pastaj blerja e njё shtypi/gazete tё njё partije qё jue preferoni apo adhuroni.

Grupet e anёtarёsisё, ndahen nё dy pёrmasa:

 1. Formalitetit tё anёtarёsimit, ku individi hyn nё marrёdhenje tё rregullta tё vazhdueshme (familja, miqtё)
 2. Intenzitetit pёrkatёs, ka tё bёjё me ato grupe ku raporti I individёve ёshtё mё pak intenziv (klub lojrash, parti politike, etj).

Grupet e aspirimit, dallohen dy grupe:

 1. Grupi i parashikimit, ёshtё ai grup ku individi shpreson nё njё tё ardhme tё caktuar tё anёtarёsohet (njё shtresё superiore dhe dёshira dhe synimi pёr tu bёrё pjesё e saj)
 2. Grupi simbolik i aspirimit, janё ato grupime tek tё cilat anёtarёsimi eventual paraqitet shumё pak I mundur. Blerja e njё produkti tё tillё tё lidhur me njё grup simbolik ёshtё mё tepёr njё shprejhje simpatisё pёrsonale ndaj grupit (blerja e njё fanelle futbollisti, etj)

12 – Ndikimet e grupit tё referencёs mbi blerёsin:

 1. Ndikimi informues apo “kё tё pyes”?
 2. Ndikimi krahasues apo “me kё rri tё tё them se cili je”?
 3. Ndikimi normues apo “mos u ndaj nga tufa”?

13 – Ndikimi i grupit dhe lloji i produktit

 1. Ndikimi mbi marken dhe produktin, (eskluzive dhe tё dukshme)
 2. Ndikimi vetёm mbi marken (veturat, veshjet)
 3. Ndikimi vetem mbi produktin (thesari, bonat, etj)
 4. Mungesё ndikimi i grupit (ҫarҫafёt, llampat,etj)

14 – Marketingu ndёrton strategjitё e reklamёs dhe shitjeve pёrsonale mbi bazёn e tri pёrmasave tё ndikimit:

informativ, krahasues dhe normativ.

15 – Strategjitё e reklamimit:

 1. Pёrdorimi i njё eksperti si prezantues,( reklamimi nё kёtё rast pritet tё ketё ndikim tё madh tek miqёt dhe familjarёt nё marrjen e njё vendimi).
 2. Angazhimi i prezentuesit referent, (angazhimi i “konsumatorit tipik” I cili shёrben si pikё referimit pёr tё treguar se pёrdorё produktin qё reklamohet. (kosmodisk, topshop, etj)).
 3. Pёrciellja e ndikimit normativ, (apo aprovimi pёrmes grupit tё cilёt janё tё rendёsishёm pёr blerёsin (bashkёshorti, miku, fqinji, kolegu,etj).

16 – “shtёpiakё”, i referofet cdo tёrёsie tё formuar prej individёsh, tё vetёm apo jo, qё jetojnё nё njё njёsi banimi.

17 – “familje”, kuptohet tёrёsia e dy apo mё shumё pёrsonave qё jetojnё sё bashku nё lidhje gjaku, martese, bashkёjetese apo adoptimi.

Modeli i vendimmarrjes familjare dallon prej atij individual varёsisht prej:

 1. Mundёsisё sё pranisё sё vendimmarrjes sё pёrbashkёt
 2. Specifikat e roleve tё ndryshme tё anёtarёve tё familjes
 3. Nevojёs pёr tё pёrballuar konflikte eventuale mes anёtarёve tё familjes gjatё procesit tё vendimmarrjes.

18 – Njё vendimmarrje sipas Sheth lidhet me situatat nё vijim:

 1. Parandjenja e lartё e rrezikut, njё vendim i gabuar ndёshkon njё familje tё tёrё (pushimet verore, njё shtёpi, investimi i kursimeve, etj)
 2. Vendimmarrje me rendёsi pёr familjen (rreziku mё i vogel nёse shkohet pёr 5 vite me radhe nё tё njejtin vend pёr pushime)
 3. Kur koha nuk punon kundёr, koha e kufizuar nxitё vendimmarrjen  individuale (punёsimi i grave dhe koha e kufizuar qon nё vendimmarrje individuale mё shumё)
 4. I referohet grupeve tё caktuara demografike (niveli i tё ardhurave, mёnyra e jetesёs, punёsimi,statusi, etj)

19 – Specifikimi i roleve (rolet e anёtarёve tё familjes gjatё vendimmarrjes):

 1. Nxitёsi dhe mbledhёsi i informacionit (aktiv nё etapen e konstatimit tё problemit)
 2. Ndikuesi (pёrcakton cila ёshtё marka mё e mirё, etj)
 3. Vendosёsi (thotё fjalen e fundit)
 4. Blerёsi (realizon blerjen)
 5. Konsumatori (konsumuesi apo e tёrё familja)
 6. Ankimuesi (personi qё komunikon nё rast tё zhgёnjimit me kompaninё)

20 – Konflikti mund t’i referohet:

 • Objektivave tё blerjes
 • Besueshmёrisё sё burimit tё informacionit
 • Qёndrimit ndaj markёs
 • Pёrzgjidhjes sё produktit/shёrbimit, etj

21 – Sfera e ndikimit tё burrit apo gruas (varet nga disa rrethana), si:

 • Lloji I produktit (vetura, veshje, pije, etj)
 • Stadi/etapa nё vendimmarrje (ka informata tё mjaftueshme apo ska ?)
 • Natyra e ndikimit nё blerje (kush vendos burri apo gruaja?)
 • Karakteristikat e familjes (patriarkale, qytetare, etj)
 • Ndikimet prindёr-fёmijё

22 – Vendimmarrja familjare dhe strategjia marketing

 • Mesazhi reklamues
 • Media
 • Strategjia e shpёrndarjes

23 – Llojet e situatave:

 1. Situata e konsumit, i referohet rrethanave të përdorimit apo konsumit të një marke. (psh. marka e parfumit  e ndryshme varësisht prej rastit apo e përditshme, lloji i kafës nëse është për miqtë apo konsumim vetjak, etj)
 1. Situata e blerjes, i referohet strategjive të marketingut gjatë blerjes në katër aspekte:
 1.  situata e dyqanit,(ekspozimi i produkteve, personeli, muzika, temperatura, etj)
 2.  dhënja e dhuratave,(festa, pushime,etj)
 3. situata të paparashikuara të blerjes (kur vinë miqtë dhe nuk ke cfarë të ju ofrosh..)
 4.  komunikimi, (ku e dëgjon reklamen në shtëpi apo makinë, shikon reklamen ne mes emisionit, lajmeve, lexon shtypin jashte brenda, silin shtyp)

24 – Përdorimi i variablave rrethanore në strategjinë marketingë

 • Segmentimi i tregut (identifikimi i kategorisë së caktuar të tregut)
 • Politika e produktit (i referohet zhvoillimit të produkteve të reja)
 • Reklamimi (reklamimi bëhet në rrethana kur ka frekuentim më të madhe të blerësve)
 • Shperndarja (psh. zgjatja e orarit te punës, 1/3 e ujit te pijshem të shpërndare në restaurante, hotele dhe bare.)

25 – Blerësit mburren me blerje të suksesshme, mirëpo edhe shryejnë mllefin te cilido për dështimin e ndonjë produkti apo shërbimi (min. 7 përsonave)

26 – Marketingu gjatë komunikimit duhet të ketë parasysh natyren e komunikimit, e që janë:

 1. Llojet e komunikimit
 2. Si realizohet komunikimi
 3. Kushtet për realizimin e tij dhe
 4. Motivi i individëve për tu inkuadruar në të.

27 – Llojet e komunikimit

Sipas Richins, I cili iu referua tregut te veturave, dallohen 3 lloje të komunikimit gojor:

 1. Informacioni rreth produktit
 2. Këshilla rreth tij – opinioni apo sugjerime në lidhje me markën
 3. Informacioni rreth eksperiencës

28 – Procesi i komunikimit gojor

 1. Procesi dy-etapësh (kalimi prej massmedia tek udhëheqësi i opinionit dhe mandej tek ndjekësit)
 2. Procesi shumë-etapësh
 3. Klasifikimi i konsumatorëve sipas komunikimit gojor
 4. Komunikimi gojor i padëshirueshëm (ankesa rreth produktit, sjellje jo të mira të shitësve, etj)

29 – Gjasat kur blerësit i ndajnë me të tjerët pakënaqësitë më shumë se kënaqesitë janë kur:

 1. Blerësit e konsiderojnë serioz problemin
 2. Blerësit fajësojnë drejtëpërsëdrejti prodhuesin apo shitësin
 3. Blerësit mendojnë se nuk ja vlen të ankohesh tek ata që kanë përgjegjësi

30 Jo gjithëherë kanë mundësi që fjalët ë të tjerëve të ndikojnë në ndryshimet e mendimeve tona, dhe atë kur:

 1. Blerësi është besnik ndaj markës
 2. Blerësi zotëron informacion rreth produktit
 3. Blerja e produktit nuk lidhet me ndonje shkallë të lartë të rrezikut,etj.

31 – Një shitës realizon njëren apo kombinime te komunikimeve në vijim:

 • Komunikimi I informacioneve rreth produkteve të reja
 • Përpjekje për të ndryshuar kriterët egzistues të vlerësimit
 • Përpjekje për të ndryshuar përceptimin e blerësve.

32 – Aplikime strategjike të komunikimit gojor

 1. Stimulimi i komunikimit gojor përmes produktit prove
 2. Stimulimi i komunikimit gojor përmes reklamës
Silver Pytur në January 14, 2017 në Literaturë.
Komentoni
1 Përgjigje

 

1.Sjellja konsumatore ka te beje me:

-aktet mendore dhe fizike(sjellja),perfshijne motivet dhe shkaqet e tyre lidhur me orientimin,blerjen,perdorimin,mirembajtjen e mallrave dhe sherbimeve.

-kujdesi ndaj konsumatoreve baze e cdo biznesi,

-sjellja dhe kujdesi ndaj konsumatoreve duhet te jete parim I punes net e gjitha sferat e kompanise tuaj.

2.Vendimarrja konsumatore eshte derivate I ndikimeve te shume faktoreve:

-ndikimit te mjedisit

( kulturen,klasat sociale,grupet e referimit si miqt,koleget,familja,komshite etje)

-faktoret e situates

(rrethanat e blerjes konsumit etj)

-strategjite e marketingut dhe marketingu mix

(stimuj gjate procesit te blerjes)

3.Sjellja e shkelqyer ndaj konsumatoreve ndihmon– ne krijimin e nje raporti te forte dhe jojal me konsumatoret.

4.Vlera e konsumatoreve:

-me shtrenjet eshte te fitosh konsumatore te rinje(promovim te vazhdueshem),se sa tem bash ate ekzistues

-sa me gjate qe I mbajme konsumatoret ekzistues,aq me profitabile eshte per kompanine

-rritet lojaliteti I konsumatoreve

-lojaliteti I konsumatoreve I bene ata avokate te kompanise

-perfitimi I konsumatoreve te rinje

-rritja e efikasitetit te kompanise

-rritja e shitjeve

-rritja e fitimeve

-permiresimi afatgjate I kompanise.

5.Sherbimi I konsumatoreve eshte-vetem definicion baze ne qellimin e biznesit per krijimin e nje konsumatori!

6.Ekzistenca e cdo biznesi varet-nga konsumatori keshtu qe mos e veshtiresoni me shume se qe eshte mundesine e konsumatorit te beje biznes me ju…menjanoni te Gjitha pengesat per blerje!

7.Konsumatoret blejne:

per t’u ndier mire

per te zgjedhur nje problem

8.Me qellim te ruajtjes se konsumatoreve,ju duhet te-ofroni nje sherbim/product te kualitetit te larte,qe ju dallon nga konkurenca dhe te sigurohet se konsumatori do te mbetet I kenaqur me kompanine tuaj.

9.Sherbimi ndaj konsumatoreve eshte i rendesishem pasi qe ne qdo organizate:

ose I ndihmojne konsumatoret drejteperdrejti

ndihmojne koleget(konsumatoret e mbrendshem) qe I sherbejne konsumatorit qe paguan)

10.Sot menyra si I sjell produktet dhe sherbimet eshte– po aq e rendesishme sa edhe vete produktet qe jemi duke I shitur.Produktet konkurruese zakonisht nuk dallojne shume nga njera-tjetra,shtuqe klientet do te zgjedhin vendin per te blere,bazuar ne sherbimet qe ju ofrohen.

11.Te gjithe konsumatoret varen-nga nje sherbim qe inspiron besim dhe tregon perkujdesje ndaj nevojave te tyre.

12.Sherbimi I mire I konsumatoreve eshte:

-te silleni ndaj konsumatoreve me respect dhe ti konsideroni ata si njerez qe organizata mund ti ndihmoje me produktet dhe sherbimet e saj

-te mesoni se cka I nevojitet cdo klienti dhe te ndihmoni ne gjetjen e produkteve ose sherbimeve per permbushjen e nevojave te tyre.

-te jesh perkrahes dhe ofrosh ndihme pas shitjes,dhe most e refuzoni te ju ndihmoni pasi te keni marre parate,

-ti beni konsumatoret te kenaqur me ate qe e kane blere ose huazuar,

-te zhvilloni marredhenie afatgjata me konsumatoret dhe jo vetem te beni nje shitje te shpejte,

-vendosja e navojave te konsumatoreve ne radhe te pare.

13.Per te ofruar sherbime te mira ndaj konsumatoreve juve ju nevojiten:

– njouri te mire te produktit ose sherbimit qe jeni duke ofruar se dhe nevojat e konsumatoreve te jashtem-te siguroni se nevojat e tyre jane permbushur

-njohuri te gjera te sistemeve dhe procedurave te organizates dhe rrjetit te klienteve te brendshum me te cilet ju punoni.Konsumatori deshiron te punoje me nje kompani te veqante dhe te harmonishme.

-aftesi komunikuese.Ju duhet te dini se cka ju nevojitet klienteve duke degjuar ata,dhe ju gjithashtu duhet siguruar se konsumatoret e kuptojne ate qe ju e keni thene,ashtu qe te most e kete mundesi per ndonje befasi te pakendshme me vone.

14.Ruajtja e konsumatorit:

-te mbani premtimet

A eshte kompania juaj duke bere Ate qe ka premtuar,Kur eshte thene te kryhet dhe Si?

-lloji dhe imazhi

A ka kompania juaj dhe sherbimi I saj nje imazh te forte dhe nje vleresim te larte ne Treg?

15.Kur I humbim konsumatoret:

-I injorojme

-I genjejme dhe mashtrojme

-harrojme t’ju kthejme pergjigje perms telefonit apo e-mailit

-nuk permbushim premtimet tona

-ju krijojme pritje te gabuara

-sillemi keq me ta

-nuk realizojme marketing

-nuk e perfillim orarin e punes

-nuk I ndegjojme

-nuk monitorojme sjelljen e tyre

-nese kemi staf jokompetent

-ofrojme cilesi te dobet

-manipulime me qmime

-I trajtojme sikur at ate kene gabim.

Shume organizata I humbin konsumatoret dhe nuk jane ne dijeni per arsyet e humbjes!

 

Ligj.2

 

1.Blerja zakon dhe besnikeria ndaj markes:

blerja-zakon

bleresi besnik I markes-Eksperience positive(informacioni per blerjen e radhes I panevojshem)

2.Blerja zakon eshte –nje menyre e garantimit te kenaqesise dhe e thjeshtimit per blerjes.

Kur eksperienca eshte e dobet,dmth produkti nuk rezulton me ate cka eshe pritur,atehere kemi process te ri per vendimarrjen rreth blerjes.

blejme ate product per te cilin kemi me shum informata.

3.Perveq eksperiences se dobet ,vendimarrja si process I blerjes ndodh edhe ne rastet:

nje product I ri lansohet ne treg

informacion shtese-ndryshon qendrimin ndaj atij produkti

shmangia e monotonies apo deshira per ndryshim

ndikimi I faktoreve si: mopsdisponueshmeria e markes se preferuar,ngritja e cmimit .ulja e cmimeve te markave konkurruese.

4.Kur produktet blihen per zakon,konkurentet mund ti perdorin disa alternative per pervetsimin e atij konsumatori duke:

ofruar sherbime specifike

ofruar cmime me te lira

krijuar rrethana lehtesuese

dhene mostra falas

kupona etj.

5.Besnikeria ndaj markes,perfaqeson-qendrim te favorshem dhe blerje te vazhdueshme te nje market e vetme.

6.Karakteri subjektiv I perceptimit e ka bazen ne faktore si: eksperienca,situate net e cilen ndodhemi etj.

7.Element kryesor I strategjise marketing eshte- te krijoje stimuj promocional te cilet perceptohen nga konsumatori sit e rendesishem.

8.Stimuli,perbene-cdo lloj komunikimi,verbal(gojore),vizuel apo fizik qe ndikon ne reagimin e konsumatorit/individit.

9.Stimujt me te rendesishum qe influencojne( ndikojne)sjelljen konsumatore jane:

stimujt marketing dhe mjedisit

10.Stimujt marketing,nenkupton cdo lloj komunikimi apo stimuli fizik qe destinohet per te influencuar mbi konsumatorin.P.sh.Produkti(paketimi permbjatja) Komunikimi( synon ndikimin e konsumatoreve dhe paraqet produktin perms fjaleve ,dizajnit,dhenja e mostrave falas etj)

11.Njerezit/personeli

Per pjesen me te madhe te produkteve/sherbimeve,njerezit jane elementi me vital I marketingut,

Nje detyre e rendesishme  e marketingut eshte te standardizoje dhe te rrise cilesine e sherbimeve me ane te personelit si dhe ta monitoroje punen e tyre

ngjyra                       -shija                            -aroma

paketimi                   -paketimi                      -cilesia

asortimenti              -sherbimet etj.

12.Per shkak te rriskut te larte te perceptuar duhet  qe:

personeli I shitjes te hartoje list ate konsumatoreve te kenaqur per ti perdorur si reference gjate promovimit

personeli I shitjes duhet te trajtohet per t’iu pergjigjur te gjitha problemeve qe mund te dalin ne shitje

konsumatoret duhet te pyten nese njohin njerez te tjere spo organizata te tjera qe mund te perfitojne nga produkti sherbimi.Pra,konsumatori mund te perdoret si nje pike referimi kur behet fjale per shitjen e nje sherbimi te ri(p.sh.raimboe)

13.Koncepti I shitjes:                                                          

 

Pikenisja                 Shenjester            Mjetet                  Qellimi

Ndermarrja   ↔     Produktet  ↔    Shitja dhe     ↔   Fitimi ne baze

Ekzistuese         Promocioni           te V.shitjes

14.Koncepti I marketingut

 

Pikenisja        Shenjester                        Mjetet              Qellimi

 

Tregu       ↔   Njevojat,kerkesat     ↔ Marketingu  ↔ Fitimi duke

E konsumatoreve          Mix                  plotesuar kerkesat

Konsumatoreve

15.Llojet e produktit(gama)asortimenti

-kualiteti/cilesia

-dizajni

-madhesia

-marka

-paketimi

-sherbimet

-garancionet

-kthimet

-fitimet

16.Lista /listimi I cmimeve

-zbritjet(sezonale para skadimit etje)

-rabati

-afati I pageses

-format e kreditimit( afatet e kredise)

17.Kanalet e distribuimit/shperndarjes

-asortimentet

-lokacioni/zonat

-inventari

-transporti

18.Promovimi

-krijimi I dentitetit

-reklamimi

-promovimi

-marredhenjet me publikun

-marketingu direct

-panairet

-lojrat e fatit

-spoznorimet.

19.Menaxhimi I nje situate sfiduese

-mos reagoni menjehere(‘’dua te flas me dike qe din diqka’’)

-ndegjojeni deri en fund dhe mos e nderpreni

-mos e fajsoni konsumatorin,as kompanine

-pyetni nese nuk kuptoni

-ritheksoni problemin

-nese patjeter kerkojne te bisedojne me mbikeqyresin tuaj,mundesojeni kete,

-ofroni zgjedhje

-falenderojeni konsumatorin.

 

Ligj.3/ 4

1.Perpunimi I informacionit I nevojshem per te realizuar nje blerje nenkupton:

-perceptimin dhe

-ruajtjen e informacionit

2.Marrja e informacionit- nga bleresi mund te bahet rregullisht, I nxitur prej rethanave apo pasivisht.

3.Burimet e informacionit:

-shites

-telemarketing

-panaire

-ekspozita

-reklama

-broshura

-postera

-publicitet ne mendia,revizta etj.

4.Perpunimi I informacionit paraqet nje ser funksionesh per bleresin:

-bleresit marrin vendime me te plota pas marrjes dhe perpunimit te informacionit te duhur

-bleresit mendojne se perms grumbullimit dhe perpunimit te nje informacioni te mjaftueshem ata jane te mbrojtur prej rreziqeve enevtuale gjate procesit te blerjes

-permes kerkimeve dhe vleresimeve te informacionit,bleresi fiton kohe ne shtyrjen e vendimeve te veshtira.

 

-informacioni mund te perdoret prej bleresit per te justifikuar,nje vendimblerje apo nje pelqim per nje product te caktuar

Informimin bleresit e konsiderojne si nje avantazh apo nje asset te vlefshem per vendime net e ardhen.

5.Ruajtja e nje informacionit ne kujtesen afatgjate realizohet-ne formen e imazhit ose ne formen e fjaleve ose fjalive ne konceptet qe kujtohen .P.shcoca cola dhe McDonald’s ( ushqim I shijshem,familjare,sherbii I shpejte,mjedis I paster,komod etj)

6.Rreziku ka gjasa te jete me I larte per vendimmarrje gjate blerjes kur:

-ka pak informacion lidhur me produktin

-ka pak pervoje lidhur me marken apo  produktin

-produkti eshte I ri

-konsumatori ka pak siguri ne vetvete per vleresimin e markave

cmimi eshte I larte

-blerja eshte e rendesishme per konsumatorin

7.Procesi I memorizimit

Konsumatori regjistron informacionin  me te rendesishem ne lidhje me vleresimin e markave dhe ky informacion me kohe harrohet.Informacioni jeton gjate nese rikujtohet shpesh nga reklamat apo format e tjera nxitese.

8.Intensiteti I reklamimit stimulon –ruajtjen e informacionit

9Vleresimi I markes perbene-fazen permbyllese te perpunimit te informacionit prej bleresit.

10.Strategjite e perpunimit per vleresimin e markes klasifikohen ne:

-strategji vleresuese

-strategji jovleresuese

11.Strategji vleresuese(impejnim I larte dhe qasje qendrore,qe nenkupton organizim te informacionit).

12.Strategji jovleresuese(impenjimi paket vendimmarrje e thjeshte-p.sh blerja e markes me familjare( njohur,udheheqese ne treg,me te lire qe e ka ble ndonje I aferm etj)

13.Perpunimi i informacionit:

-marrja e informacionit

-burimet e informacionit

-kufizimet ne marrjen e informacionit.

14.Perpunimi i informacionit paraqet nje sere funksionesh per bleresin:

-bleresit marrin vendime me te plota pas marrjes dhe perpunimit te informacionit te duhur

-blersit mendojne se permes grumbullimit dhe perpunimit te nje informacioni te mjaftueshem ata jane te mbrojtur prej rreziqeve eventuale gjate procesit te blerjes.

-permes kerkimeve dhe vleresimeve te informacionit,bleresi fiton kohe ne shtyerjen e vendimeve te veshtira.

-informacioni mund te perdoret prej bleresit per te justifikuar,nje  vendimblerje apo nje pelqim per nje produkt te caktuar.

-informimi bleresit e konsiderojne si nje avantazh apo nje aset te vlefshem per vendime ne te ardhmen.

15.Ruajtja e informacionit ne kujtesen afatgjate realizohet-ne formen e imazhit ose ne formen e fjaleve dhe fjalive ne konceptet qe kujtohen.Psh.coca cola dhe McDonalds( ushqimi i shpejte ,i shijshem,familjare,mjedisi i pastert,komod etj).

16.Rreziku ka gjasa te jete me i larte per nje vendimmarrje gjate blerjes kur:

-ka pak informacion lidhur me produktin

-ka  pak pervoje lidhur me marken apo produktin

-produkti eshte I ri

-konsumatori ka pak siguri ne vetvete per vleresimin e markave

-cmimi eshte I larte

-blerja eshte e rendesishme per konsumatorin.

 

Ligj 5.

 

1.Njohja e karakteristikave psikologjike,si personaliteti dhe stili I jeteses I ofrojne marketing-shance te medha per te kuptuar te fshehten e sjelljes gjithnje e me te sofistikuar blerese.

2.Karakteristikat e personalitetit sherbejne-si baze per hartimin e strategjise marketing.

3.Perdorimi I karakteristikave te personalitetit ne strategjine marketing:

segmentimi I tregut

-reklamimi dhe pozicionimi I produktit

-perdoruesit e produktit te ri

4.Stili i jeteses ka te beje me menyren e jeteses ne:

-aktivitetet

-interesat

-opinionet

5.Aktivitetet( menyra se si njerezit e kalojne kohen):

-puna

-hobi

-ngjarje sociale

-pushimet

-argetimi

-antaresimi ne klube

-sportet etj.

6.Interesat( ajo cka ata konsiderojne te rendesishme ne ambientin e tyre):

-familja

-shtepia

-puna

-moda

-ushqimet

-media etj.

7.Opinionet( ajo ata cka mendojne rreth vetes dhe botes qe i rrethon):

-vetvetja

-ceshtjet sociale

-politika

-biznesi

-ekonomia

-arsimi

-kultura etj.

8.Faktoret e stilit te jeteses:

-ndryshimi i rolit bleres

-stili i jeteses( shfrytezohet per produktet specifike)

9.Ndryshimi ne stilin e jeteses

-largimi nga stili I jeteses tradicional si rrjedhoje e ndryshimit te roleve ne familje mes meshkujve-femrave.

-nje vemendje me e madhe per shendetin dhe vleren ushqyese te ushqimit.

-nje stil jetese ne individual etj.

10.Karakteristikat e stilit te jeteses jane perdorur per kater qellime:

1.identifikimin target grupit dhe segmentimin e tregut

2.pozicionimin e produktit permes reklamimit

3.hartimin e planit per mediat(gjetja e metodes me te  lehta  me audiencen nese I njef se kush jane  konsumatoret dhe stilit I jeteses se tyre).

4.percaktimin e tregjeve per  produktet e reja.

11.Ne faktoret personal radhiten:

-mosha neper  stodat e fazave jetesore

-gjendja ekonomike

-gjendja profesionale

-menyra e jeteses

-imixhi I vetvetes

-elementi statusor dhe i rolit

12.Ne faktoret psikologjik radhiten:

-motivet

-bindjet

-qendrimet

-mesimi

-perceptimet

13.Tregjet perbehen nga njerezit ,andaj veshtrimi global qe i referohet permasave demografike luan rol ne perpilimin e politikes se marketingut:

-numri i popullsise

-te ardhurat e tyre

-gjinia

-mosha

-vendbanimi

-llojet e popullsise

-arsimimi

-punesimi.

 

 Ligj.6

 1. Kultura dhe klasa shoqerore jane-nje nga faktoret e jashtem te cilet ndikojne se si konsumatoret blejne dhe perdorin produktet( p.sh. jeta ne bashkesi)
 2. Kultura-i referohet nje tersie vlerash,idesh,objektesh arti dhe simbolesh te tjera me idene qe te ndihmojne individet te komunikojne,interpretojne dhe vleresojne te tjeret.
 3. Karakteristikat me te rendesishme te nje kulture jane:

-komunikimi dhe gjuha

-veshja dhe paraqitja

-ushqimi dhe  zakonet e te ushqyerit( mengjes,dreke,darke)

-marredhenjet(familja,organizata,etj.)

-vlerat dhe normat

-bindjet dhe qendrimet

-aftesite mendore dhe te mesuarit

-zakonet ne pune dhe praktikat

 1. Pse jane te rendesishme keto karakteristika per marketeret

-marketeret I perdorin karakteristikat kulturore ne strategjine e segmentimit global.

 1. Normat jane-rregulla,sjellje qe kane shumica ose eshte nje marreveshje e nje grupi se si duhet te sillen njerezit.
 2. Vlerat kulturore jane-te perhapura midis njerezve.
 3. Vlerat personale jane-qellimi kryesor apo besimi I individit.
 4. Vlerat shoqerore dhe personale-nuk jane gjithmone te njejta,blerat mund te ndryshojne ndermjet njerezve te se njejtes kulture.
 5. Vlerat dhe normat perfaqesojne-bindjet e grupeve te ndryshme Brenda nje shoqerie
 6. Makrokultura-ka te beje me vlerat dhe simbolet qe perdoren nga e gjithe shoqeria ose nga shumica e qytetareve te saj.
 7. Mikrokultura(subkultura)-ka te beje me vlerat dhe simbolet e nje grupi ose segmenti te kufizuar konsumatoresh,te percaktuar nga disa variabla si mosha,feja,klasa sociale etj.
 8. Socializim eshte-procesi nepermjet te cilit njerzit zhvillojne vlerat e tyre,motivimet dhe aktivitetet e zakonshme( socializim ne shoqeri,shkolla ,qedhe etj).
 9. Roli i mediave eshte-shume i madhe ne krijimin e vlerave te nje shoqerie apo individi,p.sh nje film mund te pershkruaj perdorimin dhe pasojat e droges,nje ngasje e shpejte e vetures qe shoqeria nuk i fal)etj.
 10. Analistet i kane parasysh 6 variabla te perdorshme ne kuptimin e klases sociale:

1.okupimi(profesioni)

2.nderveprimi

3.asocimi

4.performanca personale

5.zoterimi

6.orientimi i vlerave

Silver Përgjigjur në October 3, 2017.
Komentoni

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.