Strategji Marketingu – Pyetje & Pergjigje

1.cilat jan alternativat me te njohura te teknikavedhe

 • Promocioni i qmimit, sasia kuponet njoftimi per aplikim

2.Qka kuptoni me strategjin marketing mbrojts?

 • Format e strategjis mbrojtse jan opcione te caktuarate cilat perfshin vendimet ne nivelet
 • Mikro-lidh strategjin marketing te nderrmarrjes perkatese
 • Makro-zgjedhjen e tregjeve te synuara, marketingu mix

3.cilat jan forcat kryesore te strategjise marketingut ?

-Rritja e tregut

-pjest e tregut

-Hyrja e konkurrentit

-Dalja e konkurrentit

 1. Ne procesin e lidhshmeris qka perfshihet?

Problemet e organizates,strategjia financiare, strategjia e resursit njerzor strategjia operative te punve vijuese

5.si klasifikohen  modelet per formulimin e strategjis marketing?

 • -Modelet deskriptive(te cilat perdoren per te pershkruar proceset e ngjarjeve,situatave reale)
 • -Modelet parashikuese (per ti pershkruar objektivat dhe ngjarjet)
 • -Modelet e kontrollit

6.Cilat jan modelet per analizen e strategjis marketing?

Jan modele te shkencave te menaxhimit paraqiten si modele  matematikore ne natyr permes perdorimit te ekuacioneve apo shprehjeve te tjera qe perdorin varjabla rinjifikative

7.Qfar roli ka strategjia marketing ne kushte te inflacionit?

-intenzitetet e inflacionit:

1.Prej 4-9% inflacioni i ngadalshem

2.Mbi 10%inflacion i forte

3.Mbi 100% inflacion i shpejtuar

-Ndikimi i strategjis marketing deri ne hiperinflacion

8.Rezultatet e PIMS mund te realizohen ne tri menyra?

Jo e sakt ne dy menyra

1.Shprehja e relacioneve midis faktorve te ndryshem.

2.Variablat e rezultatit (efikasiteti i investimeve  dhe te ardhurat monetare) influencohen nga perqindja e rritjes se tregut shkalla e  integrimi

 1. Shuma e propabiliteteve ne qdo ngjarje duhet te jete me NJE
 2. Percaktimi i strategjis eshte pika kritike ne punen e nje ndermarrje (E SAKT)

1.Me shkru per analizen e riskut?

Risku ka te bej me nje situat ne te cilen ka nje numer veprimesh apo strategjishe qe mund te ndermerren  nje numer kushtesh apo ngjarjesh qe mund te eksperimentohen si dhe nje numer i te ardhurave te mundshme nga te cilat do te veret nje kombinim i veqant i strategjive dhe i gjendjeve te natyres

2.Strategji sulmuese?

Jane strategji te karakterit sulmues, per te gjetur menyren  dhe per te rritur pjesmarrjen e produktev  neper tregje ne kuptim te gjer

3.Qka kuptoni me synimin marketing?

Eshte i lidhur me tregun dhe produktin zgjedhjen e tregjeve synimin marketing  strategjin marketing

4.Me fol per marketingun BCG?

Metoda boston consulting group

-kjo metod mund te quhet metoda portofolio.Mbeshtetet ne rezultatet empirike, te bazuara ne fenomene

 1. efekti i eksperiences

2.lidhja midis pjesve te tregut dhe retabilitetit

formula

Cq=Cn(   q    )    -B

n

6.strategjia marketing e promocionit?

7.Dezekuilibri i ofertes dhe kerkeses?

 

Silver Pytur në October 8, 2017 në Literaturë,   Marketing.
Komentoni
0 Përgjigje

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.