Wednesday, 10 September 2014 19:47
0

1. Tregjet financiare perfaqesojne  teresine e strukturave  institucionale, te cilat nepermjet perdorimit te instrumeneteve te vecanta  financiare sigurojne mobilizimin e fondeve te lira  te popullsise

Monday, 01 September 2014 19:47
0

Adler dhe Barthelomew (1992) theksojnë se liderët global duhet të zhvillojnë 5 kompetenca multikulturore. 1. Liderët duhet të kuptojnë ambientin politik, kulturor dhe ekonomik në

Saturday, 09 August 2014 11:16
0

Te gjitha shkrimeve akademike duhet tu paraprije një planifikim i mire, nga hyrja deri tek referencat (në stilin mendo-organizo-shkruaj-rishiko-boto). - Shkruaj shkurt dhe qartë -

Wednesday, 06 August 2014 20:42
0

Vendet dallohen midis veti për nga sistemi politik, ekonomik dhe juridik. Kultura, niveli i arsimimit dhe niveli i zhvillimit ekonomik, poashtu i dallon vendet njera

Literatura e Fundit

BAZAT E AVANCUARA TË TË DHËNAVE

002. BAD - Shprehjet ne PL_SQL
Shprehjet dhe percaktoret; kontrolla e rrjedhes se programit; Deklarata IF...

MIS

003. MIS - Kolaborimi
Rëndësia e kolaborimit sot; Përfitimet nga kolaborimi për bizneset; Kërkesat për kolaborimim; Veglat për kolaborim...

Lajmet e fundit

Këshilla për punë

Teknologji

Lifestyle

Mëso në...

A e dini se...?

Etimologjia e fjalës Google rrjedh nga termi matematikor Googol që nënkupton numrin 1 të ndjekur nga njëqind zero.

Thënie të mençura

Nëse me të vërtetë dëshiron të bësh dicka, do të gjesh mënyrën. Ndërsa nëse nuk dëshiron, do të gjesh arsye.”  – Jim Rohn