Wednesday, 01 January 2014 22:40
0

WordPress është Content Management System (CMS), që shpesh përdoret si aplikacion për botomin e shkrimeve blog. Sistemi është shkruar në PHP dhe bazohet në MySQL.

Thursday, 24 October 2013 19:57
0

  Harroni rritjen e rrogës dhe beneficionett. Ato natyrisht janë shumë të rëndësishme, por jo gjithmonë janë pikërisht gjërat që iu nevojiten stafit tuaj të

Sunday, 06 October 2013 14:23
0

"Suksesi i juaj në Panaire Punësimi varet në pregaditjen dhe komunikimin tuaj efektiv. Kujdesuni që të hulumtoni punëdhënësit që do të i vizitoni, mësoni për

Sunday, 29 September 2013 18:54
0

  Në shumë ambiente pune muzika ndalohet, pasi është krijuar ideja se ajo të shpërqendron Por, një studim i fundit ka vërtetuar krejtësisht të kundërtën

Literatura e Fundit

BAZAT E AVANCUARA TË TË DHËNAVE

002. BAD - Shprehjet ne PL_SQL
Shprehjet dhe percaktoret; kontrolla e rrjedhes se programit; Deklarata IF...

MIS

003. MIS - Kolaborimi
Rëndësia e kolaborimit sot; Përfitimet nga kolaborimi për bizneset; Kërkesat për kolaborimim; Veglat për kolaborim...

Më shumë...

Lajmet e fundit

Këshilla për punë

Teknologji

Lifestyle

Mëso në...

A e dini se...?

Etimologjia e fjalës Google rrjedh nga termi matematikor Googol që nënkupton numrin 1 të ndjekur nga njëqind zero.

Thënie të mençura

Nëse me të vërtetë dëshiron të bësh dicka, do të gjesh mënyrën. Ndërsa nëse nuk dëshiron, do të gjesh arsye.”  – Jim Rohn