Saturday, 09 August 2014 11:16
0

Te gjitha shkrimeve akademike duhet tu paraprije një planifikim i mire, nga hyrja deri tek referencat (në stilin mendo-organizo-shkruaj-rishiko-boto). - Shkruaj shkurt dhe qartë -

Wednesday, 06 August 2014 20:42
0

Vendet dallohen midis veti për nga sistemi politik, ekonomik dhe juridik. Kultura, niveli i arsimimit dhe niveli i zhvillimit ekonomik, poashtu i dallon vendet njera

Sunday, 03 August 2014 10:47
0

Sipas Kotler: Promocioni përfshin të gjitha mjetet e sistemit të marketingut detyrë e të cilave është komunikimi me blerësit potencial. Pra promocioni ka të bëjë

Saturday, 02 August 2014 14:44
0

Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë është një sfidë për puntorin në ditët e sotme, i punësuar ose jo të gjithë mundohen të avancohen në mënyrë

Literatura e Fundit

BAZAT E AVANCUARA TË TË DHËNAVE

002. BAD - Shprehjet ne PL_SQL
Shprehjet dhe percaktoret; kontrolla e rrjedhes se programit; Deklarata IF...

MIS

003. MIS - Kolaborimi
Rëndësia e kolaborimit sot; Përfitimet nga kolaborimi për bizneset; Kërkesat për kolaborimim; Veglat për kolaborim...

Lajmet e fundit

Këshilla për punë

Teknologji

Lifestyle

Mëso në...

  • Më të vizituarat
  • Komentet e Fundit
  • Tag

A e dini se...?

Etimologjia e fjalës Google rrjedh nga termi matematikor Googol që nënkupton numrin 1 të ndjekur nga njëqind zero.

Thënie të mençura

Nëse me të vërtetë dëshiron të bësh dicka, do të gjesh mënyrën. Ndërsa nëse nuk dëshiron, do të gjesh arsye.”  – Jim Rohn